DIT IS DE TIJD van voorbereiding op de wederkomst van Jezus Christus. Op 27 Mei 2012 zijn wij de eerste van de twee ‘profetische dagen’ ingegaan, die dezelfde naam hebben; ‘de Dag des Heren.’ Deze ‘profetische dagen’ duren elk een jaar en lopen van het ene Pinksterfeest tot het daaropvolgende Pinksterfeest. De eerste profetische dag, die om Gods Kerk draaide, is achter de rug en is geëindigd op Pinksteren, 19 Mei 2013. Er is nog één ‘Dag des Heren’ over, die draait om de ineenstorting van deze wereld, een wereld die haar laatste Wereldoorlog zal ingaan. Ronald Weinland, de voorganger van Gods Kerk op aarde, is door de God van Abraham aangesteld als Zijn eindtijdprofeet om de meeste van de laatste gebeurtenissen in de aanloop naar de wederkomst van Christus te profeteren.
Gods Kerk houdt de zevendedags Sabbat en de zeven jaarlijkse Heilige Dagen zoals die in Leviticus 23 beschreven worden. Ons doel is om de verstrooide Kerk, die voorheen verenigd was onder de naam ‘Wereldwijde Kerk van God’, te steunen, te onderwijzen en te waarschuwen.
DE GEPROFETEERDE EINDTIJD GEOPENBAARD
Ronald Weinland, auteur van De Geprofeteerde Eindtijd en 2008 – Gods Laatste Getuigenis daagt de lezer uit om de catastrofale eindtijdgebeurtenissen, waarvan geprofeteerd is dat zij nu staan te gebeuren, serieus te overdenken. Alhoewel velen datgene wat hier geschreven staat niet serieus nemen, zal hen toch gaandeweg een gevoel van ongeloof bekruipen, wanneer de gebeurtenissen die in deze boeken beschreven worden, zich beginnen te voltrekken. Beide boeken worden gratis aangeboden.
  visit the-end.com