PUBLICATIES

DE GEPROFETEERDE EINDTIJD

De sleutel tot begrip van vele Bijbelse profetieën is kennis van de identiteit van de Verenigde Staten en het Britse Gemenebest. Deze twee machtige staan centraal in vele profetieën, vooral in profetieën die vandaag de dag vervuld worden. Dit boek identificeert deze landen in de Bijbel en legt veel van deze profetieën duidelijk uit.

  Link naar the-end.com
2008 – GODS LAATSTE GETUIGENIS

Vanaf nu tot het einde van 2008, zullen vele profetieën in vervulling gaan, vooral de Zeven Donders uit het Boek Openbaring, die de apostel Johannes zag maar niet mocht opschrijven. Die Donders worden in dit boek onthuld, samen met veel gedetailleerde informatie over de laatste drie en een half jaar van menselijk zelfbestuur op aarde, die opgetekend staan in het Zevende Zegel van Openbaring.

  Link naar the-end.com
DE 57 WAARHEDEN VAN GOD

Er zijn 50 fundamentele waarheden die God aan Zijn Kerk heeft gegeven gedurende de laatste 3 era’s. Sinds de opening van het 7de zegel zijn er bijkomende waarheden geopenbaard. Er zijn nog vele andere waarheden, die God gegeven heeft, maar deze zijn op de een of andere manier gerelateerd aan de 57 fundamentele waarheden, die hier worden beschreven.

  Lees Artikel
  Christus' 1ste Komst (pdf)
BOEKEN VAN HERBERT W. ARMSTRONG

Deze website bevat essentiële kennis die men nodig heeft op de zoektocht naar Gods gunst en hulp in de eindtijdverdrukking die nu op ons is. Een ieder moet kiezen of hij of zij gaat leven naar deze waarheden van God, die werden geopenbaard aan Herbert W. Armstrong. Deze waarheden werden door Gods apostel over de hele wereld onderwezen, maar werd door de hele wereld verworpen.

  Link naar biblical-truth.com
DE TIJD IS TEN EINDE

De Tijd is ten Einde onthuld de profetieën over de Kerk in deze eindtijd die al vervuld zijn. Het onthuld hoe dicht we bij de komst van Gods Koninkrijk zijn.

  Download Boekje (pdf)
DE TIJD LOOPT TEN EINDE

"De Tijd loopt ten Einde onthuld de ware reden van de verstrooiïng van Gods Kerk en wat de Kerk moet doen in de tijd die haar nog rest, in deze eindtijd.

  Download Boekje (pdf)
BIJBELS REIN EN ONREIN VLEES, VIS EN GEVOGELTE

  Download Lijst (pdf)
DE VOLTOOING VAN... HET MYSTERIE DER EEUWEN

De vier nieuwe waarheden die geopenbaard zijn tijdens het Loofhuttenfeest van 2010 zijn de voltooiing het boek Het Mysterie der Eeuwen, dat aan Herbert W. Armstrong geopenbaard werd. Dit artikel openbaart de rest van het verhaal.

  Download Boekje (pdf)
KINDER BIJBELVERHALEN

Deze Oud Testamentische Bijbelverhalen zijn voornamelijk voor kinderen geschreven, in chronologische volgorde. Ook zijn er hoofdstukken gewijd aan rein en onrein vlees, Gods Heilige Dagen en de origine van bepaalde heidense feestdagen, zoals Pasen en Kerstmis. Alhoewel dit boek eigenlijk bedoeld is voor een jonger publiek, kan het ook zeer nuttig zijn voor volwassenen.

  Download Boekje (pdf)
PASCHA TIJDBALK

  Download (pdf)
2018 PASCHA DIENST INSTRUCTIE

  Lees (pdf)
EEN UITZONDERLIJKE 4½ JAAR

Het resultaat van alles wat wij de afgelopen 4½ jaar meegemaakt hebben, is dat God ons nu meer openbaart over wat en waarom wij datgene wat wij ervaren hebben ondergaan hebben. Er is meer te begrijpen over Daniel’s profetieën, en over de ontzagwekkendheid van de profetische gebeurtenissen die wij juist geleefd hebben. Om dit alles grondig uit te kunnen leggen wordt dit artikel in twee stukken opgedeeld. Het grootste deel van dit artikel zal dienen als een achtergrond en basis voor meer inzicht in alles wat God nu vollediger aan ons openbaart, in deze periode waarin wij van Pinksteren tot Pinksteren voortgaan – totdat Jezus Christus wederkeert.

  Download Boekje (pdf)
arrow to scroll to top