The

CHURCH OF GOD

Preparing for the Kingdom of God

DE IS TIJD AANGEBROKEN om beter voorbereid te zijn op een Derde Wereldoorlog. Deze geprofeteerde oorlog zal voorafgaan aan de tweede komst van Christus. De Kerk van God – PKG helpt mensen beter geïnformeerd te worden over de dingen die op dit moment gebeuren en die zullen leiden tot grote catastrofale gebeurtenissen. Je kan nog slechts maanden of zelfs weken hebben om je voor te bereiden op deze gruwelijke dingen die voor de deur staan.

God heeft Zijn Kerk opgericht op de jaarlijkse Feestdag Pinksteren, in 31 na Christus. En die Kerk heeft altijd Zijn naam gedragen, de Kerk van God. Het is de oudste en oorspronkelijke Kerk die zichzelf christelijk noemt. Gods ware Kerk heeft altijd als een kleine organisatie voortbestaan sinds 31 na Christus en het was de bedoeling dat Zijn Kerk klein zou blijven tot de tweede komst van Zijn Zoon.

EEN AFTELLING NAAR WERELD OORLOG III
Maar wie zal er luisteren?

In het boek 'Wanneer de aftelling eindigt’, geschreven door Ronald Weinland, gaat de aandacht vooral uit naar de tijdlijn die een aftelling naar Wereld Oorlog III is. Een laatste fase in die aftelling begon in 1994, en die nadert nu meer dan ooit haar voltooiing. De wereld is zich hier totaal niet van bewust. Jij moet weten wat er aan de hand is zodat je beter voorbereid kan zijn voordat deze eindtijd gebeurtenissen beginnen!

  Visit countdownends.com/nl/