The

CHURCH OF GOD

Preparing for the Kingdom of God

DE IS TIJD AANGEBROKEN om beter voorbereid te zijn op een Derde Wereldoorlog. Deze geprofeteerde oorlog zal voorafgaan aan de tweede komst van Christus. De Kerk van God – PKG helpt mensen beter geïnformeerd te worden over de dingen die op dit moment gebeuren en die zullen leiden tot grote catastrofale gebeurtenissen. Je kan nog slechts maanden of zelfs weken hebben om je voor te bereiden op deze gruwelijke dingen die voor de deur staan.

God heeft Zijn Kerk opgericht op de jaarlijkse Feestdag Pinksteren, in 31 na Christus. En die Kerk heeft altijd Zijn naam gedragen, de Kerk van God. Het is de oudste en oorspronkelijke Kerk die zichzelf christelijk noemt. Gods ware Kerk heeft altijd als een kleine organisatie voortbestaan sinds 31 na Christus en het was de bedoeling dat Zijn Kerk klein zou blijven tot de tweede komst van Zijn Zoon.

DE WERELD STAAT OP HET PUNT DRASTISCH TE VERANDEREN

Gedurende de voorbije 100 jaar zijn de Verenigde Staten van Amerika het invloedrijkste land ter wereld geweest. Zij hebben het voortouw genomen bij de vorming van het economische systeem van de wereld, de ontwikkeling van vernietigingswapens en ook de huidige technologie die onze moderne levensstijl mogelijk maakt. Maar vandaag de dag resulteert die invloed in wereldwijde chaos. Veel economieën staan aan de rand van de afgrond, algoritmes drijven mensen tot extremisme en alle landen ter wereld stevenen langzaam maar zeker op een wereldoorlog af.

De Verenigde Staten van Amerika zullen als eerste vallen, en de gebeurtenissen die dan zullen plaatsvinden zullen leiden tot de allerlaatste oorlog van de mensheid. God heeft echter altijd voordat de vernietiging komt een voorafgaande waarschuwing gezonden. Dit boek is die waarschuwing, maar het gaat ook over een veel betere wereld die zal komen.

  Visit falloftheus.com/nl/

  Ronald Weinland – Biografie