DE TIJD IS NU AANGEBROKEN om ons voor te bereiden op de wederkomst van Jezus Christus. Op 27 Mei 2012 begon de eerste van twee ‘profetische dagen’ die de naam ‘Dag des Heren’ dragen. De eerste profetische dag betrof Gods Kerk; zij duurde één jaar en eindigde op Pinksteren van 19 Mei 2013. Er rest ons nu nog één “Dag des Heren’, en die heeft alles te maken met Gods ingrijpen in het wereldgebeuren om Wereld Oorlog III te beëindigen – een korte en allerlaatste oorlog die nu op het punt staat om te beginnen. Ronald Weinland, de leider van Gods Kerk op aarde, is door de God van Abraham ook aangesteld als Zijn eindtijd profeet, om vooraf de meeste gebeurtenissen te verkondigen die zullen leiden tot de wederkomst van Christus, wanneer de volgende ‘Dag des Heren’ vervuld zal worden.
Gods Kerk houdt de zevendedags Sabbat en de zeven jaarlijkse Heilige Dagen zoals die in Leviticus 23 beschreven worden. Ons doel is om de verstrooide Kerk, die voorheen verenigd was onder de naam ‘Wereldwijde Kerk van God’, te steunen, te onderwijzen en te waarschuwen.
ALS JIJ BEREID BENT TE LUISTEREN
Ronald Weinland, auteur van Profeteer tegen de Naties daagt de lezer uit om de catastrofale eindtijdgebeurtenissen, waarvan geprofeteerd is dat zij nu staan te gebeuren, serieus te overdenken. Momenteel zitten wij in de laatste stuiptrekkingen van de beschaving. Deze wereld zal inzien dat de mens zichzelf niet kan regeren zoals hij zou moeten. Miljarden mensen zullen sterven in de meest verschrikkelijke tijden in de menselijke geschiedenis. Wie zal er bereid zijn om te luisteren en wie zal er zijn leven proberen te redden?
  visit profeteertegen.com