The

CHURCH OF GOD

Preparing for the Kingdom of God

DE IS TIJD AANGEBROKEN om je nu snel en ernstig voor te bereiden op de tweede komst van Christus. Het is het werk van de Kerk van God - PKG om mensen te helpen om te leren wat zij moeten doen om zich voor te bereiden op de nu snel naderende catastrofale eindtijdgebeurtenissen, die vooraf gaan aan de wederkomst van Christus en de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. Er resten ons geen jaren meer om ons op dit alles voor te bereiden, maar slechts maanden of weken.

Op de jaarlijkse feestdag Pinksteren in 31 na Christus, richtte God Zijn Kerk op, en die Kerk heeft altijd Zijn naam gedragen, de ‘Kerk van God’. Het is de oudste bestaande Kerk en de oorspronkelijke Kerk die zichzelf Christelijk noemt. Gods ware Kerk heeft altijd als een kleine organisatie voortbestaan sinds 31 na Christus, en het was ook de bedoeling dat Zijn Kerk klein zou blijven.

ALS JIJ BEREID BENT TE LUISTEREN
Zal God luisteren

Ronald Weinland, auteur van Profeteer tegen de Naties daagt de lezer uit om de catastrofale eindtijdgebeurtenissen, waarvan geprofeteerd is dat zij nu staan te gebeuren, serieus te overdenken. Momenteel zitten wij in de laatste stuiptrekkingen van de beschaving. Deze wereld zal inzien dat de mens zichzelf niet kan regeren zoals hij zou moeten. Miljarden mensen zullen sterven in de meest verschrikkelijke tijden in de menselijke geschiedenis. Wie zal er bereid zijn om te luisteren en wie zal er zijn leven proberen te redden?

  Visit profeteertegen.com